Marecki, J. (2021) „Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła”, Nasza Przeszłość, 136, s. 225–247. doi: 10.52204/np.2021.136.225-247.