Wiśniewski, K. (2022) „Obecność wątku maryjnego w kazaniach świętokrzyskich”, Nasza Przeszłość, 137, s. 5–26. doi: 10.52204/np.2022.137.5-26.