Baran OFMCap, A. (2022) „Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku”, Nasza Przeszłość, 131, s. 5–41. doi: 10.52204/np.2019.131.5-41.