Baran OFMCap, A. (2019) „Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864)”, Nasza Przeszłość, 131, s. 43–72. doi: 10.52204/np.2019.131.43-72.