Marosz, M. (2019) „«Czuwać jak najtroskliwsza matka nad dzieckiem». Działania Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w kierunku przygotowania Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do pracy pielęgniarskiej”, Nasza Przeszłość, 131, s. 103–131. doi: 10.52204/np.2019.131.103-131.