Kozak, A. (2019) „Rola Kazimiery Gruszczyńskiej i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w opiece nad bezdomnymi na przełomie XIX i XX w”., Nasza Przeszłość, 131, s. 133–149. doi: 10.52204/np.2019.131.133-149.