Ficoń, M. i Martynowicz, D. (2019) „«Ta nędza leżała nam na sercu». Apostolska misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako odpowiedź na problemy społeczne przełomu XIX i XX wieku Królestwa Polskiego w kontekście historii dobroczynności”, Nasza Przeszłość, 131, s. 151–168. doi: 10.52204/np.2019.131.151-168.