Dębowska CSFA, K. (2019) „Warszawski Zakład Dobroczynny «Przytulisko» miejscem powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących”, Nasza Przeszłość, 131, s. 169–191. doi: 10.52204/np.2019.131.169-191.