Kowalik CSFA, J. . i Czermińska CSFA, L. (2019) „Działalność Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi w Warszawie (1897-1949). Praca Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w warszawskiej Królikarni”, Nasza Przeszłość, 131, s. 217–239. doi: 10.52204/np.2019.131.217-239.