Walkusz, J. (2019) „Joanna Pakuza, «Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień». WueM: Katowice 2018, ss. 354”, Nasza Przeszłość, 131, s. 275–282. doi: 10.52204/np.2019.131.275-282.