Białkowski, M. (2019) „Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku”, Nasza Przeszłość, 132, s. 269–315. doi: 10.52204/np.2019.132.269-315.