Białkowski, M. (2018) „Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. Zarys wybranych problemów”, Nasza Przeszłość, 130, s. 263–323. doi: 10.52204/np.2018.130.263-323.