Trajdos, T. (2022) „Biskupstwo katolickie w Kijowie i dominikanie kijowscy XIV-XV w”., Nasza Przeszłość, 137, s. 27–68. doi: 10.52204/np.2022.137.27-68.