Jasińska, D. (2017) „Kaplica św. Małgorzaty w Krakowie- stan badań”, Nasza Przeszłość, 128, s. 155–185. doi: 10.52204/np.2017.128.155-185.