Białkowski, M. (2017) „Początki odnowy posoborowej w Kosciele katolickim w Polsce (do 1972). Zarys wybranych problemów”, Nasza Przeszłość, 128, s. 229–272. doi: 10.52204/np.2017.128.229-272.