Krajniak, R. (2017) „Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014”, Nasza Przeszłość, 128, s. 273–280. doi: 10.52204/np.2017.128.273-280.