Kosman, M. (2018) „R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej”, Nasza Przeszłość, 129, s. 447–452. doi: 10.52204/np.2018.129.447-452.