Białkowski, M. (2018) „Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów”, Nasza Przeszłość, 129, s. 387–446. doi: 10.52204/np.2018.129.387-446.