Pawlikowska-Butterwick, W. (2017) „Kariery polityczne i kościelne biskupów Wojciecha i Jerzego Radziłłów- Koryfeuszów początku i końca XVI wieku - zarys problemu”, Nasza Przeszłość, 127, s. 4–20. doi: 10.52204/np.2017.127.4-20.