Trajdos, T. M. (2017) „Kanonicy regularni od pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795)”, Nasza Przeszłość, 127, s. 21–52. doi: 10.52204/np.2017.127.21-52.