Staniszewska, M. K. (2017) „Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijną dawngo Spisza”, Nasza Przeszłość, 127, s. 53–80. doi: 10.52204/np.2017.127.53-80.