Borkowska, M. (2017) „Uwagi o niektórych apektach biografii Magdaleny Mortęskiej”, Nasza Przeszłość, 127, s. 81–107. doi: 10.52204/np.2017.127.81-107.