Godek, A. E. (2017) „Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy”, Nasza Przeszłość, 127, s. 109–160. doi: 10.52204/np.2017.127.109-160.