Szymborski, W. (2017) „Pamięć o św. Jadwidze w Uniwersytecie Jagiellońskim”, Nasza Przeszłość, 127, s. 161–184. doi: 10.52204/np.2017.127.161-184.