Paszyński, W. (2017) „Polska jako "Antemurale" i "Ojczyzna Świętych". Motyw przedmurza w «Nowych Atenach» księdza Chmielowskiego”, Nasza Przeszłość, 127, s. 185–199. doi: 10.52204/np.2017.127.185-199.