Szmerek, A. (2017) „Św. Józef Kalasancjusz i początki zakonu szkół pobożnych - obchody jubileuszowe”, Nasza Przeszłość, 127, s. 257–266. doi: 10.52204/np.2017.127.257-266.