Kosman, M. (2017) „T. Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku”, Nasza Przeszłość, 127, s. 301–307. doi: 10.52204/np.2017.127.301-307.