Kosman, M. (2017) „Krzysztof R. Prokop, Biskup ordynariusze diecezji na ziemiach litewskich i białoruskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I wojny światowej). Wilno-Żmudź-Inflanty-Smoleński-Mohylów- Miński-Wigry-Sejny (Augustów) - Janów Podlaski”, Nasza Przeszłość, 127, s. 309–314. doi: 10.52204/np.2017.127.309-314.