Zubrowski, P. (2016) „Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej”, Nasza Przeszłość, 126, s. 377–402. doi: 10.52204/np.2016.126.377-402.