Krajniak, R. (2016) „Alojzy Szudrowicz, Kapituła kruszwicka w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy, Wydawnictwo Pejzaż, Kruszwica-Bydgoszcz 2013”, Nasza Przeszłość, 126, s. 441–446. doi: 10.52204/np.2016.126.441-446.