Sędłak, M. (2013) „Nota o życiu O. Józefa Markiewicza SI (1865-1908)”, Nasza Przeszłość, 120, s. 223–245. doi: 10.52204/np.2013.120.223-245.