Kosman, M. (2013) „ 376”., Nasza Przeszłość, 120, s. 247–253. doi: 10.52204/np.2013.120.247-253.