Kosman, M. (2013) „Recenzja: Andrzej Paweł Bieś SJ, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruch społecznego katolików w Galicji. Wydawnictwo WAM – Akademia Ignatianum. Kraków 2012”, Nasza Przeszłość, 120, s. 261–264. doi: 10.52204/np.2013.120.261-264.