Trajdos, T. M. (2013) „Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej”, Nasza Przeszłość, 119, s. 21–65. doi: 10.52204/np.2013.119.21-65.