Błońska, U. (2013) „Działalność apostolska siostry Róży Okęckiej”, Nasza Przeszłość, 119, s. 255–334. doi: 10.52204/np.2013.119.255-334.