Jurkowski, R. (2012) „Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907”, Nasza Przeszłość, 118, s. 5–35. doi: 10.52204/np.2012.118.5-35.