Dzwonkowski, R. (2012) „Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich)”, Nasza Przeszłość, 118, s. 38–64. doi: 10.52204/np.2012.118.38-64.