Bober, S. (2012) „Losy greckokatolickiej światyni w diecezji przemyskiej w PRL”, Nasza Przeszłość, 118, s. 157–169. doi: 10.52204/np.2012.118.157-169.