Kawecki, R. (2012) „ 449”., Nasza Przeszłość, 118, s. 207–217. doi: 10.52204/np.2012.118.207-217.