Kołpak, P. D. (2012) „Recenzja: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, t. 11, Warszawa 2011”, Nasza Przeszłość, 118, s. 219–225. doi: 10.52204/np.2012.118.219-225.