Rozynkowski, W. (2012) „Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego”, Nasza Przeszłość, 117, s. 137–156. doi: 10.52204/np.2012.117.137-156.