Majewski, D. (2012) „Życie codzienne kleryków w seminarium duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku”, Nasza Przeszłość, 117, s. 63–76. doi: 10.52204/np.2012.117.63-76.