Graczyk, W. (2012) „Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w 1710 roku i jego siedziby od XVII do XIX wieku”, Nasza Przeszłość, 117, s. 49–55. doi: 10.52204/np.2012.117.49-55.