Puchowski, K. (2012) „Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy deukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby Oświecenia”, Nasza Przeszłość, 117, s. 301–313. doi: 10.52204/np.2012.117.301-313.