Noszczak, B. (2011) „«Nawrócony» funkcjonariusz MBP: historia Wacława Hajduka (1911-1977)”, Nasza Przeszłość, 115, s. 449–473. doi: 10.52204/np.2011.115.449-473.