Kaczmarek, K. (2008) „Recenzja: W. Koszewierski, „Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek", Lublin 2006”, Nasza Przeszłość, 109, s. 339–351. doi: 10.52204/np.2008.109.339-351.