Niebelski, E. (2022) „Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii ksiedza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX wieku”, Nasza Przeszłość, 137, s. 113–122. doi: 10.52204/np.2022.137.113-122.