Kućko, W. (2022) „Pomnik w Bogurzynie i inne formy utrwalenia pamięci ks. Władysława Skierkowskiego, historiografia życia rodzinnego na Kurpiach”, Nasza Przeszłość, 138, s. 365–386. doi: 10.52204/np.2022.138.365-386.