Kopiec, J. (2016) „Dziękczynienie za świadczone dobro: Kraków, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-lecie «Naszej Przeszłości»”, Nasza Przeszłość, 126, s. 447–449. doi: 10.52204/np.2016.126.447-449.