Nabożny, M. (2013) „ 12-13 kwietnia 2012 r”., Nasza Przeszłość, 119, s. 387–389. doi: 10.52204/np.2013.119.387-389.